Nhựa alkyd resin 3121-70

Lượt xem: 2458

Mô tả sản phẩm:

Nhựa Alkyd resin 3121-70 là một loại nhựa alkyd dầu ngắn dựa trên dầu dừa với độ trắng tốt, giữ màu, độ bóng, độ cứng và tính linh hoạt. Nó thích hợp cho sơn mài NC, Polyurethane và men nướng.

Tính chất

  • Độ trắng tốt.
  • Giữ màu tốt
  • Độ bóng tốt
  • Độ cứng tốt
  • Tính linh hoạt tốt

Thông  số kỹ thuật hàng

 Loại dầu  Dầu dừa

Chiều dài dầu (%) 32

Anhydrit phthalic (%) 46

Loại rượu Glycerol

Giá trị OH (rắn) 5,0%

Dung môi Xylene

Không bay hơi (%) 70 ± 1

Độ nhớt (Gardner, 250C) Z4 – Z5 (60% trong xylen)

Giá trị axit (mgKOH / gam) Tối đa 5

Color Gardner Max 2

Hình thức rõ ràng và sạch sẽ.

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Nguồn gốc: IndonesiaQuy cách: 216kg/phuy Nhựa Alkyd resin 3121-70 là một loại nhựa alkyd dầu ngắn dựa trên dầu dừa với độ trắng tốt, giữ màu, độ bóng, độ cứng và tính linh hoạt. Nó thích hợp cho sơn mài NC, Polyurethane và men nướng.

Thông tin sản phẩm

Nhựa Alkyd resin 3121-70 là một loại nhựa alkyd dầu ngắn dựa trên dầu dừa với độ trắng tốt, giữ màu, độ bóng, độ cứng và tính linh hoạt. Nó thích hợp cho sơn mài NC, Polyurethane và men nướng.

Tính chất

  • Độ trắng tốt.
  • Giữ màu tốt
  • Độ bóng tốt
  • Độ cứng tốt
  • Tính linh hoạt tốt

Thông  số kỹ thuật hàng

 Loại dầu  Dầu dừa

Chiều dài dầu (%) 32

Anhydrit phthalic (%) 46

Loại rượu Glycerol

Giá trị OH (rắn) 5,0%

Dung môi Xylene

Không bay hơi (%) 70 ± 1

Độ nhớt (Gardner, 250C) Z4 – Z5 (60% trong xylen)

Giá trị axit (mgKOH / gam) Tối đa 5

Color Gardner Max 2

Hình thức rõ ràng và sạch sẽ.

Đánh giá chi tiết