Toluene

Lượt xem: 1028

Mô tả sản phẩm:

Tính chất hóa học của TOLUENE   Vì vòng thơm khá bền nên cần áp suất cao khi tiến hành phản ứnghyđro hóa toluen thành mêtylcyclohexan.  Là một hyđrocacbon thơm, toluene có khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử. Nhờ có nhóm mêtyl mà độ hoạt động hóa học của toluene trong phản ứng này lớn gấp 25 […]

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Nguồn gốc: Đài LoanQuy Cách: 180kg/phuyCTPT: C6H5CH3Tên hoá học: toluol,methyl Benzene.

Thông tin sản phẩm

Tính chất hóa học của TOLUENE   Vì vòng thơm khá bền nên cần áp suất cao khi tiến hành phản ứnghyđro hóa toluen thành mêtylcyclohexan.  Là một hyđrocacbon thơm, toluene có khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử. Nhờ có nhóm mêtyl mà độ hoạt động hóa học của toluene trong phản ứng này lớn gấp 25 […]

Đánh giá chi tiết

  • Tính chất hóa học của TOLUENE

  Vì vòng thơm khá bền nên cần áp suất cao khi tiến hành phản ứnghyđro hóa toluen thành mêtylcyclohexan.

 Là một hyđrocacbon thơm, toluene có khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử. Nhờ có nhóm mêtyl mà độ hoạt động hóa học của toluene trong phản ứng này lớn gấp 25 lần so với benzen.

  • Điều chế TOLUENE

C6H6 + Cl2 –> C6H5Cl + HCl
C6H5Cl + CH3Cl + 2Na –> C7H8 + 2NaCl
cách khác là:
C6H6 + CH3Cl/AlCl3–>C7H8 +HCl

  • Tinh chế TOLUENE

Toluen có thể tinh chế bằng cách sử dụng các hợp chất như CaCl2,CaH2, CaSO4, P2O5 hay natri để tách nước. Ngoài ra, kỹ thuật chưng cất chân không cũng được sử dụng phổ biến. Trong kỹ thuật này, người ta thường sử dụng benzophenon và natri để tách không khí và hơi ẩm trong toluen,

  • Ứng dụng của TOLUENE

Trong ngành hóa sinh, người ta dùng toluen để tách hemoglobin từ tế bào hồng cầu. Toluen nổi tiếng còn vì từ nó có thể điều chế TNT:

C7H8 + 3HNO3 -> C7H5(NO2)3 + 3H2O

Toluen chủ yếu được dùng làm dung môi hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màng cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, mực in, chất kết dính,…

  • Độc tính của TOLUENE

Nếu tiếp xúc với toluene trong thời gian đủ dài có thể bị bệnh ung thư.