Trimethylol Propane (TMP)

Lượt xem: 1366

Mô tả sản phẩm:

Tính chất vật lý Xuất hiện vảy trắng Mật độ, 20 ℃, g / cm3 1,176 Điểm sôi, ℃ 159-161 ° C Điểm nóng chảy, ℃ 56-58 ° C Điểm chớp cháy, ℃ 172 ° C Tính hòa tan Hòa tan trong nước, rượu carbon thấp, glycerol, N, N-dimethylformamide, hòa tan một phần trong axeton, […]

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Nguồn gốc: Trung QuốcQuy cách: 200kgs/phuyCông thức hóa học: C6H14O2

Thông tin sản phẩm

Tính chất vật lý Xuất hiện vảy trắng Mật độ, 20 ℃, g / cm3 1,176 Điểm sôi, ℃ 159-161 ° C Điểm nóng chảy, ℃ 56-58 ° C Điểm chớp cháy, ℃ 172 ° C Tính hòa tan Hòa tan trong nước, rượu carbon thấp, glycerol, N, N-dimethylformamide, hòa tan một phần trong axeton, […]

Đánh giá chi tiết

  • Tính chất vật lý

Xuất hiện vảy trắng Mật độ, 20 ℃, g / cm3 1,176

Điểm sôi, ℃ 159-161 ° C

Điểm nóng chảy, ℃ 56-58 ° C

Điểm chớp cháy, ℃ 172 ° C

Tính hòa tan Hòa tan trong nước, rượu carbon thấp, glycerol, N, N-dimethylformamide, hòa tan một phần trong axeton, etyl axetat, hòa tan nhẹ trong cacbon tetraclorua, ete và cloroform, nhưng không tan trong hydrocacbon béo, hydrocacbon và hydrocacbon clo hóa.